אודות הרב

מוהל מוסמך

הרב אברהם ישראל בן המקובל הרב נסים פרץ זצ"ל

בגודלו אצל צדיק כמו אביו הרב נסים פרץ זצ"ל עיניני המילה הינם בבחינת גירסא דינקותא אובמילים אחרות דבר מוכר ורגיל בו בשל היותו מלווה את אביו כדי ללמוד את מלכת המילה

הסמכה ממשרד הבריאות

ברית מילה בכוונת הלב

כמקובלו מפי אביו הרב אברהם ישראל משתדל בכל כוחו וכוונות לכוון בעת עשיית מלאכת הברית לכוון את הכוונות שקיבל מאביו לכוון כדי להפריד מעל הרך הנולד את כל מה שראוי להפריד ממנו בעת הסרת העורלה אשר מהוה כקליפה רוחנית על התינוק ובהסרתה יכנס לבריתו של אברהם אבינו ע"ה

בריתות רבות של נסיון

בחיקו של אביו זצ"ל ולאחר הסמכתו הרב אברהם ישראל מקפיד בדייקנותו על כל פרט ופרט

סטריליות כברירת מחדל *
דייקנות ועדינות בהכנת המילה *
בכל ברית וברית עשייה בכוונה לשם שמים *

TOP